Nye tal om angst er vigtige for synliggørelse af psykisk sygdom

Angst udpeges som en af de største udfordringer, når det kommer til sygdom i Sundhedsstyrelsens nyeste rapport ”Sygdomsbyrden i Danmark 2015”. I Sherpa kan vi genkende tallene, og selvom det er trist, at så mange danskere har ondt i sindet, er vi glade for, at der nu kommer mere fokus på sygdommen og dens konsekvenser for både den enkelte og samfundet.

Depression, angst og skizofreni er blandt de seks sygdomme, der sender flest danskere på en deroute ud af arbejdsmarkedet. En deroute som ikke alle nødvendigvis kommer tilbage fra igen. At angstsygdom cialis budapest indebærer store konsekvenser for den enkelte og samfundet kan blandt andet ses i antallet af fraværstimer og tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor erhvervsaktive mennesker med angst har 1.9 mio. flere sygedage hvert år, end erhvervsaktive personer uden angst, ifølge Sundhedsstyrelsen.

”Mange af vores brugere slås med angstproblematikker af den ene eller anden art. I Sherpa er vi klar over, at mange helledanskere er ramt af psykiske problemer, fordi vi netop arbejder med- og for de mennesker, der bliver ramt af psykiske sygdomme som angst og depression. Vores håb er, at den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at sætte fokus på, hvordan vi hjælper de mennesker videre til et liv, hvor den psykiske sygdom ikke er dominerende, og man er i stand til at skabe sig den hverdag man ønsker sig samt varetage et cialis 5mg sans ordonnance arbejde,” siger direktør Helle Mørk.

Flere tusinde nye tilfælde om året

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der omkring 17.000 nye tilfælde af angst om året i Danmark. 1.900 mennesker sendes hvert år på førtidspension på grund af angst, og flere undersøgelser viser, at psykiske sygdomme er årsag til halvdelen af alle tilkendte førtidspensioner.

”Langt de fleste af vores brugere er fuldt ud i stand til at varetage et arbejde, de skal bare have hjælp og støtte til at finde fodfæste igen, efter en periode med psykisk sygdom. Derfor synes vi i Sherpa, at det er ærgerligt, at psykisk sygdom fører til så mange førtidspensioner som det har gjort hidtil, for det kan i mange tilfælde undgås,” siger Helle Mørk.

Hun håber, at en erkendelse af, at flere rammes og kan komme sig igen, kan være med til at ændre måden, man som samfund taler om- og hjælper psykisk sårbare videre i livet, så en psykisk sygdom ikke nødvendigvis bliver en livslang sygdom, men kun en periode, hvor livet slog benene væk under en.

”Ved at møde mennesker med psykisk sårbarhed der, hvor de er i livet, uden at definere dem ud fra deres diagnose, er det vores erfaring, at vi kan hjælpe dem videre og tilbage til en tilværelse med arbejde og selvforsørgelse. Jo tidligere indsatsen er jo bedre, og den skal frem for alt være individuel og have en tværfaglig tilgang,” slutter hun.

Du kan læse rapporten her.