SamarbejdsformPensions- eller forsikringsselskabet henviser sit medlem til Sherpa for en kort udredning af forsikringstagers situation. Sherpa præsenterer derefter en kort og objektiv beskrivelse af forsikringstagers situation og en anbefaling til de næste skridt i skadebehandlingen. Denne anbefaling er udarbejdet i samarbejde med kunden. Det er alene pensions- eller forsikringsselskabet, der træffer beslutning om det videre forløb, og den valgte løsning tilpasses efter behov.

Typisk afholdes der statusmøde hver tredje måned mellem selskabet og Sherpa.