Hvad tilbyder Sherpa

Når det handler om at bringe kunder tilbage i arbejde, viser studier, at den sundhedsfaglige udredning og behandling ikke kan stå alene. Der er andre sociale og beskæftigelsesindikatorer, som også spiller ind. Dem ved Sherpa noget om, og disse faktorer kan Sherpa være med til at afdække og eliminere i samarbejde med kunden.

Sherpa understøtter den sundhedsfaglige indsats hos egen læge, psykolog eller psykiater, således forsikringstageren opnår højst udbytte. Understøttelsen f.eks. kan være at hente, bisidde, melde afbud til behandling samt træne de eksponeringsopgaver, som forsikringstageren får.

Sherpa har et holistisk fokus i kundedialogen, som gør det muligt at identificere symptomer samt prioritere sværhedsgraden af de vanskeligheder, som kunden oplever.

Udredningsmodul

Sherpa tilbyder et udredningsmodul, hvor skaber overblik over forsikringstagerens situation, herunder en vurdering af potentialet og motivationen for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Parallelt hermed understøtter vi igangværende sundhedstilbud, ligesom der er høj fokus på, om de nødvendige tilbud er til stede for forsikringstageren.

Sherpa vil bisidde forsikringstageren ved behov og ellers foregår støtten typisk i kundens eget hjem. Screeningsforløb afsluttes med en kort objektiv rapport.

Arbejdsmarkedsmodul

Her arbejdes der intenst med enten at komme tilbage til arbejdet eller med at definere et attraktivt jobmål. Sideløbende arbejdes der med at øge forsikringstagerens mestringsevne, således der er psykisk robusthed til et stabilt arbejdsliv.

  • Afdækning af kundens samlede livssituation og problematikker.
  • Prioritering af udfordringer og barrierer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Udarbejdelse af konkret indsatsplan.

Sherpa tilbyder også efterværnsmoduler, som skal forebygge tilbagefald.