Hvem kan Sherpa hjælpe

Sherpa kan hjælpe selskabet med aktiv skadebehandling for kunder med en psykisk sårbarhed:

  • Kunder der for nyligt er sygemeldt fra den nuværende arbejdsplads eller har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet. Måske på grund af en konkret arbejdsrelateret psykisk sygdom, angst eller depression. Der er risiko for længerevarende sygemelding fra arbejdspladsen.
  • Kunder med komplekse og sammensatte problemer, som står i vejen for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • Kunder som har fået tilkendt invalidepension, som har motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.