Vi er specialister

Vi betegner os selv som specialister. Det gør vi, fordi alle i Sherpa har en opdateret teoretisk viden om deres arbejdsområde og stor praktisk erfaring inden for deres felt.

Vores løfte er, at vi kan handle hurtigt og yde en målbevidst indsats i samarbejde med brugeren, der vil få tilknyttet både en mentor og en karriererådgiver som faste kontaktpersoner gennem hele forløbet. De vil støtte brugeren med alt fra praktiske gøremål til de mere langsigtede mål for fremtiden.

Alle Sherpa-mentorer har en relevant sundhed- eller socialfaglig uddannelse samt erfaring inden for psykiatrien. De er vant til at skabe rammerne for en bedre tilværelse, hvor målsætningen er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv – en tilværelse hvor brugeren igen kan tage det fulde ansvar og kontrol over sit liv.

Vores karriererådgivere har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet, og de er specialister i at finde det rette match for brugeren i forhold til arbejdsmarkedet, og de udfordringer den enkelte bruger matte have, således vejen dertil bliver så direkte som mulig.

I tæt samspil mellem mentor, karriererådgiver og brugeren selv udarbejdes en realistisk plan for vejen tilbage til arbejde eller uddannelse, og der er konstant dialog om hvornår og hvordan næste skridt skal tages.

Denne individuelle tilgang til den enkelte bruger har en veldokumenteret effekt.