Værdier

Hos Sherpa har vi tre kerneværdier, som vi bestræber os på at efterleve i alt, hvad vi gør:

Respekt – fordi alle mennesker er unikke

Alle mennesker er unikke med forskellige drømme, ressourcer og behov. Sherpa møder derfor den enkelte fordomsfrit, med nysgerrighed, åbenhed og lydhørhed.

Håb – fordi alle kan udvikle sig gennem kriser

Sherpa fokuserer på ressourcer og på håbet. Vi tager udgangspunkt i, at alle kan udvikle sig gennem kriser. At man kan komme sig og komme videre.

Faglighed – fordi indsatser skal tage afsæt i den rette faglige viden

Det er vigtigt for os, at den enkelte tilbydes indsatser, der er grundet i faglig viden, og at vi udnytter den faglighed, som vores team tilsammen besidder.