Forløb

Målet med et forløb i Sherpa er at skabe varige, positive forandringer i brugerens liv – både målt på egen-oplevet livskvalitet og på evnen til at fastholde job eller uddannelse. Derfor udnytter vi, at vores metode er gennemprøvet og klar til at igangsætte øjeblikkeligt.

Forløbet består af mange dele, hvoraf tre vigtige er:

Visitationssamtale

Alle forløb igangsættes med en visitationssamtale mellem Sherpa, brugeren og somme tider også sagsbehandleren.

Afklaringsforløb

Et forløb i Sherpa indledes oftest med et afklaringsforløb, hvor formålet er at afdække brugerens situation og barrierer. Forløbet afsluttes med, at der formuleres et beskæftigelsesrettet mål (hovedmål) samt de delmål for de næste tre måneder

Beskæftigelsesrettede forløb

I det beskæftigelsesrettede forløb arbejder Sherpa systematisk i forhold til den opstillede mål og delmål, der er aftalt imellem bruger, sagsbehandler og Sherpa. Der foretages progressionsmålinger, og der udarbejdes løbende progressionsrapporter. Dette for at sikre, at indsatsen er målrettet, og at sagsbehandleren altid har en opdateret og relevant viden om den enkelte brugers indsats.