IT-sikkerhed

IT revision:

For at sikre, at vi opfylder alle lovmæssige krav til registrering og behandling af personfølsomme oplysninger, føres der IT revision ved uafhængig revisor.

Hvert år gennemgås sikkerhedspolitikken for alle medarbejdere. Desuden har hver medarbejder underskrevet en sikkerhedsinstruks ved ansættelsen, som indeholder egne og ekstern myndigheds krav til medarbejderen i relation til håndteringen af personfølsomme data.

Opbevaring af personoplysninger:

Alle oplysninger vedrørende konkrete forløb registreres i en adgangsreguleret database. Data videregives ikke til tredjemand uden samtykke.

Sikker mail

Ved mailkorrespondance, der indeholder personfølsomme oplysninger, anvendes sikker mail,  så vi er sikker på afsenderens identitet og på, at meddelelsen ikke læses af andre undervejs.