IPS: Place, then train

 

Sherpas indsats bygger på den evidensbaserede metode Individual Placement and Support, forkortet IPS.

Kernen i IPS er en simpel opskrift: Place, then train – og rækkefølgen skal tages alvorligt.

Forskning bag IPS er veldokumenteret: Indsatser har størst jobeffekt, når den sociale og sundhedsmæssige støtte til borgeren ikke står alene, men er bundet op på et ordinært job, eller aktiviteter, der peger direkte på ordinært job.

IPS fokuserer på den enkelte bruger og hjælper med at afklare, hvad der interesserer brugeren og hvilke kompetencer de har. Herefter handler det om at give den rette støtte og finde det helt rigtige job-match.

IPS beror på følgende syv grundprincipper.

  • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
  • Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet
  • Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet
  • IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling
  • Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg
  • Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det
  • Vejledning om sociale ydelser og arbejde

Hver IPS-kandidat er tilknyttet en IPS-konsulent, som har kendskab til den danske lovgivning og arbejdsmarkedet. Konsulenten samarbejder med kandidatens psykiatriske behandlere alt sammen med kandidaten selv.

I Danmark er IPS metoden ved at blive afprøvet i et stort forskningsprojektet INKLUSION under er Region Hovedstadens Psykiatri med støttet fra bl.a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), TrygFonden og Det Obelske Familiefond.

Sherpa er en del af INKLUSION-forskningen, som du kan læse mere om her