Sherpa fylder 5 år – kom til reception

Den 1. oktober 2010, slog Sherpa dørene op for første gang på Vesterbrogade.Flag

Med donationer fra Det Obelske Familiefond og satspuljemidler i ryggen, skulle et stort forskningsprojekt igangsættes med landets førende forskere inden for Region Hovedstadens Psykiatri.

Trine Lindahl og to medarbejdere kastede sig ud i opgaven med at guide psykisk sårbare mennesker ud på arbejdsmarkedet i en periode af deres liv, hvor dagligdagen kunne føles som et bjerg, der skulle bestiges.Vejen dertil skulle findes igennem en helhedsorienteret tilgang, hvor brugerens ønsker, mål og drømme var afsættet for indsatsen.

Fem år senere har forskningsprojektet med tre ansatte http://www.cialispharmaciefr24.com/cialis-uk/ udviklet sig til en virksomhed med 21 sherpaer. Sammen støtter vi mennesker gennem en periode, hvor livet har slået en kolbøtte.

I dag står vi der, hvor vi har hjulpet mere end 500 af vores brugere tilbage i en hverdag i arbejde eller uddannelse. Sherpa viagra générique prix homme har i dag kunder i kommuner, virksomheder og pensionskasser. Alt dette vil vi gerne fejre.

Derfor inviteres du til Sherpas fem års fødselsdag d. 8. oktober 2015 kl. 15-18.

Receptionen foregår i Sherpas lokaler på Vesterbrogade 35, 3 sal, og der vil blive serveret et let traktement til receptionen.

Tilmelding inden 15. september 2015 på mail til Sherpa: info@team-sherpa.dk.

Husk at oplyse navn,virksomhed, mail, og hvor mange I kommer.

Vi håber på at se dig

De bedste hilsner
Trine Lindahl og Sherpa

SHERPA_3035rikke og tinesherpa-gruppe