Invitation til inspirationsmøde

Sherpa holder inspirationsmøde om psykisk sårbare unge mandag den 30. oktober 2017 kl. 13 -15

Hvordan motiverer vi de unge til at tage en uddannelse?

På dagen vil vi give et bud på

•   Hvem er de udsatte unge, og hvilke strategier har de?

•   Hvordan kan vi arbejde med deres motivation for uddannelse?

•   På baggrund af evalueringen af brobygningsforløbet, hvilke konkrete                værktøjer til at måle motivation kan vi tage med os?

•   Hvordan arbejder Sherpa med at bringepsykisk sårbare unge i uddannelse?

Sherpa er meget optaget af at blive klogere på, hvordan vi får flere unge til at gennemføre en uddannelse. Derfor har vi inviteret professor MSO og leder af Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, ind til et oplæg. Noemi har senest været del af det ekspertudvalg, som i 2017 kom med anbefalinger til, hvordan vi kan få flere unge i uddannelse.

Et af de vigtige ministermål er, at flere unge skal have en uddannelse. Undervisningsminister Merete Riisager peger dog på en central udfordring i bestræbelserne på at nå dette mål: ”For de unge, der har brug for mest hjælp og støtte, har vi over tid skabt det mest komplekse system af tilbud uden indbyrdes sammenhæng. De unge bliver uddannelsesnomader, som kommer på omveje og måske også på vildspor”.

Spørgsmålet er derfor, hvad vi professionelle skal gøre anderledes for at hjælpe disse unge tilbage på sporet?
Kom og hør nogle bud. Der vil være rum og tid til diskussion og drøftelse af ”de gode erfaringer”, så vi sammen går hjem med nye greb og ideer.

Dagens program
Noemi Katznelson vil fortælle om den nyeste viden om de sårbare unges kendetegn, de gode erfaringer fra evalueringen af brobygningsforløbene, hvordan man kan afdække og måle de unges motivation for at følge og gennemføre en uddannelse.

Trine Lindahl, direktør i Sherpa, vil efterfølgende give eksempler på, hvordan Sherpa arbejder med tydelige uddannelsesmål og holder fokus på uddannelse trods svære sociale problemer og psykisk sårbarhed.

Praktisk information
Vi vil sørge for et let traktement til arrangementet, som afholdes:

          Mandag den 30. oktober 2017 fra kl. 13 – 15 i Sherpas lokaler på Vesterbrogade 35, 3. sal.

Du er i øvrigt velkommen til at invitere en gæst.

Vi skal bede om din tilmelding senest onsdag den 23. oktober 2017. Du tilmelder dig ved at sende en mail til info@team-sherpa.dk.
Husk at oplyse navn, virksomhed, mail og hvor mange, I kommer. Vi glæder os til at se jer til en spændende eftermiddag.