COK udbyder kurser i Sherpa-metoden

Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) udbyder i samarbejde med Sherpa en inspirationsdag om Sherpa-metoden. Metoden fokuserer på det arbejdsmarkedsrettede perspektiv i forhold til borgere med psykisk sygdom, og skal blandt andet bibringe den nyeste viden fra forskning i den evidensbaserede Sherpa-metode, der arbejder med alle aspekter af borgerens liv, og samtidig gøre op med myterne om arbejdsevne og psykisk sygdom.

Af: Camilla Falkenberg, Presse- og kommunikationsansvarlig i Sherpa

Psykiske sygdomme som angst og depression udgør en stor del af gruppen af borgere, der er på langvarig offentlig forsørgelse. For at kunne opnå Lene Hausted (4)en større effekt af en beskæftigelsesrettet indsats for denne målgruppe, er der behov for en langt mere helhedsorienteret og koordineret indsats, samt særlige kompetencer. Derfor har COK i samarbejde med Sherpa udviklet et kursus, der skal give medarbejdere og ledere i jobcentrene kendskab til Sherpa-metoden.

”Afsættet er den nyeste viden inden for evidensbaserede beskæftigelsesindsatser for borgere med psykiske sygdomme, og har som formål, at give borgeren en helhedsorienteret indsats med et efterværn, der skaber varig beskæftigelse. Vi vurderer at samarbejdet kan give kommunerne inspiration til, hvordan de lever op til hellede nye krav i beskæftigelsesreformen,” forklarer Lene Hausted, Chefkonsulent ved COK.

Også hos Sherpa er de glade over det nye samarbejde:

”Vi glæder os over samarbejdet med COK, da de har en stor viden om de kommunale organisationers opgave, eventuelle udfordringer og kompetenceudviklingsbehov. I dette samarbejde får vi mulighed for at byde ind med vores viden, der beror på en evidensbaseret tilgang, hvor borgeren er i centrum og det er den enkeltes ønsker og mål for fremtiden, der sætter dagsordenen i en beskæftigelsesrettet indsats,” siger Helle Mørk Balling, direktør i Sherpa.

Vil gøre op med myter

Psykiske sygdomme udgør i dag mellem 35-40 procent af alt sygefravær, og 61.000 nye tilfælde af depression registreres hvert år. Det er især arbejdsmarkedet, der mærker effekterne af manglende arbejdskraft.

per

Tidligere blev medarbejderne sygemeldt når de fik en psykisk sygdom, men arbejdsmarkedstilknytning har vist sig at kunne spille en stor rolle i helingsprocessen. Derfor er det også en af kursets fornemmeste opgaver at gøre op med myterne omkring arbejdsevne og psykisk sygdom.

”I Sherpa arbejder vi recovery-orienteret. Vi tror på, at borgere – selv med svære sindslidelser – kan komme sig helt eller delvist, og vi mener, at en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er et væsentligt og afgørende led i denne proces. Derfor arbejder vi målrettet sammen med borgeren om at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse på ordinære vilkår, samtidig med, at vi koordiner og understøtter sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede indsatser. På den måde er tilgangen helhedsorienteret med borgerens ønske om selvbestemmelse- og forsørgelse i centrum,” uddyber Per Thejls, mentor i Sherpa.

Håber på at inspirere

Kursisterne vil få mere viden om, hvordan man skaber en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor borgerens ressourcer, ønsker og drømme er i fokus. De vil få mere viden om, hvilke indsatser, der skal aktiveres for at få borgere med psykisk sygdom tættere på arbejdsmarkedet, og hvordan man skaber en god og ligeværdig kontakt.

”Vi håber, at landets kommuner vil lade sig inspirere af denne evidensbaserede metode, som kan hjælp til nye måder at fremme beskæftigelsesindsatsen på,” slutter Lene Hausted

Det er planen, at flere kurser skal udbydes senere på året.