Bliv uddannet i IPS-MA metoden

Kender du IPS-MA metoden?

Det er der god grund til at gøre, hvis du arbejder med at få psykisk sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet. For langt størstedelen af dem, der har været igennem et forløb hos Sherpa, kommer i arbejde eller uddannelse. COK tilbyder sammen med Sherpa et forløb, der lærer dig metoden til at få flere borgere i uddannelse eller arbejde.

COK tilbyder sammen med Sherpa et tredages undervisningsforløb til dig, der er sagsbehandler, jobkonsulent, virksomhedskonsulent og mentor mv., og som arbejder med at få psykisk sårbare borgere i uddannelse eller beskæftigelse. På grunduddannelsen i Evidensbaseret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare får du en introduktion til IPS-MA metoden, som blandt andet indbefatter, at du:

  • Arbejder recovery-orienteret

    og ikke ser den psykiske sygdom som en barriere for selvforsørgelse.


  • Sikrer, at indsatser tager afsæt i borgerens aktuelle situation, og at det er borgerens mål, præferencer og valg, der driver processen.

  • Understøtter og/eller udvikler borgerens motivation for at komme direkte i arbejde eller uddannelse 

  • Arbejder tværfagligt og koordinerende i et individuelt tilrettelagt forløb i et samarbejde med andre aktører fra sundhedsvæsenet, social- og beskæftigelses sektoren.

Evidensbaseret metode
Metoden er udviklet i samarbejde med forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri, og 64 % af de borgere, der har været igennem et forløb´hos Sherpa, er kommet i uddannelse og arbejde og yderligere 5 % er jobparate.

IPS-MA metoden har modtaget stor anerkendelse, og senest har Den Obelske Familiefond doneret 7,5 millioner kroner til Sherpa, så metoden kan hjælpe endnu flere borgere.

Vi starter et nyt hold den 23. maj 2016 i Herlev og den 30. maj 2016 i Aarhus, hvor undervisere fra Sherpa står klar

til at guide dig igennem metoden. Du har også mulighed for at blive certificeret i IPS-MA metoden i forlængelse af forløbet. Læs meget mere og tilmeld dig her.