Tidsforbrug

Indsatsen der ydes over for den enkelte borger er individuel og behovsafhængig i forhold til borgerens helbredstilstand og hvor i afklaringsforløbet borgeren befinder sig.

Der er ugentlig kontakt imellem borger, mentor og karriererådgiveren, og ydermere arbejdes der med de opgaver, som borgeren pålægges af udføre som en del af forløbet.

Ydermere anvender Sherpas medarbejdere tid på at koordinere indsatsen og opretholde en kontakt til borgerens netværk og øvrige involverede, det kan være psykiatrien, støtte-/kontaktpersoner, praktiserende læge, jobcenter, skoler, uddannelsesinstitutioner, en eventuel arbejdsplads og mange flere.