Sådan arbejder Sherpa

Hos Sherpa er indsatsen individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og motivation. Borgeren får tilknyttet en mentor med flere års erfaring fra psykiatrien samt en karriererådgiver med indgående kendskab til dansk erhvervsliv og/eller uddannelsessystemet.

Fra start til slut er der tale om en håndholdt indsats i et samarbejde mellem borger, Sherpa, kommune, det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutionerne.

I samspil med borgeren arbejdes der med at fjerne stressfaktorer i privatlivet, skabe struktur i hverdagen og finde den direkte vej til arbejde eller uddannelse. At skabe stabilitet i fremmøde til behandling mv. og at tage ansvar for eget liv er vigtige faktorer, der arbejdes med ugentligt i forløbet.

Sherpa tilbyder både korte og længerevarende forløb med mentor og karriererådgiver. Indsatsen indeholder blandt andet:

  • Afklaring: Et klart og realistisk job- eller uddannelsesmål
  • Definition og iværksættelse af delmål for at nå job- eller uddannelsesmålet
  • Afdækning af beskæftigelses-, sociale- og sundhedsmæssige problemstillinger
  • Understøttelse af psykiatrisk udredning og relevant behandling i regionen.
  • Koordinering af indsatser og møder på tværs af kommunale forvaltninger og regionale tilbud.
  • Dokumentation af den løbende indsats på et højt fagligt niveau.

I alle forløb er kodeordene “place, then train”. Det er en tilgang, der sætter fokus på beskæftigelse, både som mål og som middel.