Resultater

Sherpa håndterer en række forskellige målgrupper, men fælles for alle borgere ved opstart er, at de har en psykisk sårbarhed og en ustabil hverdag, som hindrer dem i et stabilt fremmøde. Herunder ses nogle eksempler på målgrupper samt vores resultater.

Unge under 30 år:

30% i ordinær uddannelse
30% i gang med 9. eller 10. klasse helt eller delvist

Udgangspunktet er unge, hvor flere har været længe på kontanthjælp. Hovedparten har ikke afsluttet dansk eller matematik og kæmper med svære sociale og helbredsmæssige problemer.

Voksne over 30 år:

30% i fleksjob eller i ordinært job

Udgangspunktet er borgere med komplekse problemstillinger, sociale som helbredsmæssige. Hovedparten har ingen uddannelse og mere end 3 års ledighed.

Borgere med angst eller depression med ordinær erhvervserfaring:

61% i ordinært arbejde eller uddannelse

Udgangspunktet var borgere, som inden for 2 år havde været i ordinært arbejde eller uddannelse og fornyligt var blevet stillet diagnosen angst, depression eller bipolar sindslidelse.