Handlingsplanen er vejen frem

Når det handler om at bringe borgere tilbage i arbejde eller uddannelse, viser studier, at den beskæftigelsesrettede indsats ikke kan stå alene.

Der er nemlig også sociale- og sundhedsmæssige faktorer, som spiller ind, og disse arbejder Sherpa målrettet på at afdække og eliminere i samspil med borgeren.

Det er en integreret del af et Sherpa-forløb, at borgeren inden for få måneder har formuleret en konkret handlingsplan, hvor job eller uddannelse er målet. Handlingsplanen indholder dog ikke kun job- eller uddannelsesmålet, men den svarer også på, hvad der skal til for at nå målet.

En så konkret handlingsplan forudsætter, at mål og delmål løbende justeres efterhånden som borger, mentor og karriererådgiver får indblik i hvorledes barrierer og ressourcer fordeler sig.

I Sherpas metode er der desuden indlagt faste tværfaglige evalueringer, som sikrer, at:

  • Målene er realistiske og attraktive for borgeren
  • Der reflekteres over borgerens læring, så Sherpa bedst muligt understøtter dennes individuelle behov
  • Forløbet har fokus på alle aspekter af borgerens liv
  • Sagsbehandler løbende har en objektiv status på borgerens progression og situation.