Tre nye bøger sætter spot på jobcentrene og den faglige praksis

Af Kelvin Baadsgaard, forsker, Institut for Statskundskab, AAU

Jobcentrene er ofte udsat for kritik. Men viden om, hvad der faktisk sker i de kommunale forvaltninger, og hvordan ansatte ser på og behandler berørte borgere, har det skortet på.

Det råder fire forskere fra Aalborg Universitet nu bod på, idet de sammen her i 2014 udgiver tre bøger:

• ”Jobcentre og klemte kvalifikationer”
• ”Den faglige praksis i jobcentrene”
• ”Beskæftigelsesfaglighed – mikroprocessor i jobcentrenes frontlinje og kvalificeringsbehov”

Bøgerne går tæt på, hvordan medarbejderne i jobcentrene har erfaringer med at arbejde med såkaldt ”svagere” ledige og sygemeldte, hvordan de

vurderer indsatsmetoder og resultater, hvordan kontakten med ledige og sygemeldte håndteres, og hvordan kvalificeringen til arbejdet ser ud.

Myter punkteres
Bøgerne behandler relevansen af arbejdet med svagere ledige og sygemeldte, om muligheder og faldgruber i arbejdet, og hvordan de ansatte i jobcentrene selv ser på opgaver og kvalifikationer. Bøgerne punkterer flere myter, om indsatsen i beskæftigelsessystemet, herunder f.eks. om det entydigt positive i social inklusion.
Spørgsmålet om kvalificering og professionalisering af arbejdet i fronten tages systematisk op. Kvalifikationer til at kunne arbejde mere fagligt velfunderet tolkes som behov for en bredere ”beskæftigelsesfaglighed”. Elementer heri og forslag til uddannelse lægges også frem. Både viden, færdigheder og kompetencer foreslås sat anderledes i spil.

Helt ny viden om jobcentrene
Bogen ”Jobcentre og klemte kvalifikationer” retter søgelyset mod et noget overset pro¬blem for beskæftigelsespolitikken, nemlig de formodet fagprofessionelle i systemet, deres praksis og forudsætninger for en god indsats på arbejdsmarkedet. Det er i praksis feltet – kommunale jobcentre, ledere og ansatte – at man skal finde ud af, hvordan beskæftigelsesarbejdet med de ledige og især såkaldt ”svagere” grupper og sygemeldte er organiseret, bemandet og udført. Det er nødvendigt for at kunne tolke behov for aktuel og fremtidig kvalificering.

Resultatdelen bygger på en landsdækkende spørgeskema-undersøgelse blandt medarbejdere i jobcentrene. Dermed fremlægges helt ny viden om jobcentrene og de ansattes uddannelsesbaggrund, arbejdsfunktioner, arbejdsmåder og oplevede kvalifikationer.

Bogen ”Den faglige praksis i jobcentrene” går tæt på hvad medarbejderne i jobcentrene har af praktiske erfaringer for at arbejde med såkaldt svagere ledige og sygemeldte, hvordan de vurderer indsatsmetoder og resultater, og hvordan kvalificeringen til arbejdet ser ud. Vi er således inde i det, der på nudansk hedder ”maskinrummet” i det beskæftigelsespolitiske arbejde. Forskellige jobcenterstrategier og faglige praksisser bliver kortlagt og diskuteret.
Resultaterne er især baseret på empiriske undersøgelser af de kommunale jobcentermedarbejderes arbejde, gennem en større interviewundersøgelse, gennemført blandt medarbejdere og ledelse i fire jobcentre.

Stærke eksempler på ”samtalemagt”
Bogen ”Beskæftigelsesfaglighed – Mikroprocesser i jobcentrenes frontlinje og kvalificeringsbehov” behandler mødet mellem beskæftigelse systemet og såkaldte svagere ledige og sygemeldte med sammensatte problemer, og hvad der kræves af faglige og personlige kvalifikationer for at arbejde i systemet. Bogens fokus er på mikroprocesserne i jobcentrenes virksomhed: samspillet i frontlinjen mellem medarbejdere og borgere. Her identificeres både forhandlinger og forståelse, modstand og modvilje. Der er gennem observationer og lydoptagelser indsamlet autentiske data om, hvordan aktørerne i frontlinjen agerer, samt gennemført kortere efterfølgende interviews. Bogen giver gode og stærke eksempler på den ”samtalemagt”, der ligger i virket som frontmedarbejder i systemet.

Bøgerne er skrevet af de fire forskere: Henning Jørgensen,
Iben Nørup, Søren Peter Olesen og Kelvin Baadsgaard. Bøgerne udgives af Aalborg Universitetsforslag. Læs mere her: http://aauforlag.dk/Shop/organisation-og-ledelse/jobcentre-og-klemte-kvalifikationer.aspx